5 Belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland

Geschiedenis van Nederland

Hoe goed ken jij de geschiedenis van Nederland? Nederland kent een geschiedenis dat heel erg breed is en gevuld is met merkwaardige gebeurtenissen. Wij van 200jaarkoninkrijk.nl hebben enkele merkwaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland hier voor jou genoteerd.

De geschiedenis van Nederland kunnen we onderverdelen in 5 blokken nm.

 1. Nederlandse Opstand en Onafhankelijkheid van Spanje
 2. De Nederlandse Republiek
 3. De Wereldoorlogen
 4. Naoorlogse Dagen en de Dag van Vandaag
 5. De Nederlandse Gouden Eeuw
 6. Handel
 7. Kunst
 8. Academische prestatie

1.Nederlandse Opstand en Onafhankelijkheid van Spanje

De Zeventien Provinciën werden in 1556 aan koning Filips II overgedragen door Karel V. Enkele jaren daarna werd de hertog van Alba, de bestuurder van Nederland. In deze periode werd er veel religueze druk uitgeoefend op degene die in de provincies woonden om het katholicisme aan te nemen met als gevolg dat de niet -katholieken in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. Een van deze personen was Willem van Oranje. Hij was de grondlegger van de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Opstand.

De oorlog voor de Nederlandse onafhankelijkheid duurde een aantal jaren. In 1579 werd het Verdrag van Utrecht ondertekend wat inhield dat de Zeventien Provinciën steun van elkaar zouden krijgen om zich te verdediging tegen Spanje. In 1581 werd Nederland onafhankelijk van Spanje.

2. De Nederlandse Republiek

Het Verdrag van de Vrede van Münster werd in 1648 ondertekend. Dit hield in dat per die datum de Spaanse kroon de onafhankelijkheid van Nederland erkende. Met de erkenning kwam er ook een eind van de  Dertigjarige en de Tachtigjarige Oorlog. Na de onafhankelijkheid bestond de republiek uit Zeven Verenigde Provinciën nm.: Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Elke provincie werd door 1 persoon vertegenwoordigd in de regering.

Na de onafhankelijkheid kende De Nederlandse Republiek een grote economische groei. Vanwege het falen van het Nederlandse leger werden delen van het grondgebied van  de Republiek in 1672 veroverd door 3 verschillende landen. Dit jaar wordt ook wel het “Rampjaar” genoemd.

3. De Wereldoorlogen

Tijdens de 1ste en 2e Wereldoorlog besloot Nederland geen partij te kiezen. Desondanks werd Nederland vanwege de geografische locatie een aantrekkelijke plek voor spionnen. Tijdens de 2e Wereldoorlog werd Rotterdam gebombadeerd wat maakte dat er niets meer overbleef van de stad. In 1940 werd er een bomaanslag gepleegd op Rotterdam. Hierdoor werd de betrokkenheid van het land bij de 2e Wereldoorlog noodzakelijk. Nederland werd bezet door Duitsland  nadat de koninklijke familie en de overheid naar Engeland vluchtten. In deze periode werden 100.000 Joden naar concentratiekampen. Tussen 1944 en 1945 werd Nederland bevrijdt door de Canadese legertroepen

4. Naoorlogse Dagen en de Dag van Vandaag

Nederland kreeg na de 2e wereldoorlog hulp van de Verenigde Staten om het land weer op te bouwen. Na de oorlog groeide de economie van Nederland. De regering die toen aan de macht was initieerde wetten als burger bescherming en immigratie. Door de immigratie onstond er tolerantere samenleving. Tussen de jaren 60 en  70 werd Nederland een liberaal land omdat enkele sociale doelen zoals legalisatie van abortus, gelijke beloning tussen mannen en vrouwen en drugsgebruik werden geaccepteerd.

5.De Nederlandse Gouden Eeuw

In deze periode bloeide de handel, kunst en de academische ontwikkeling.

6. Handel

De 17e eeuw kan ook gekenmerkt worden als De Nederlandse Gouden Eeuw. In 1548 migreerden vele protestanten naar de noordelijke delen. Deze personen waren ambachtslieden en hadden veel ervaring in de handel. Hierdoor  werd Amsterdam de belangrijkste handelshaven. De grachten en infrastructuur groeiden in rap tempo doordat immigranten uit andere Europese landen naar de Republiek vluchtten. De Nederlanders maakten gebruik van hun grondgebied en koloniën om commerciële goederen te sturen naar andere delen van de wereld.

7. Kunst

In de 17e eeuw was de recht op vrije mensingsuiting groot. De kunstenaars maakten hier gebruik van door verschillende kunstgenres te schilderen. Enkele belangrijke kunstenaars van die periode waren Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer met de beroemde schilderijenDe Nachtwacht” en “Meisje met de parel”.

Academische prestatie

Tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw schreven René Descartes, Christiaan Huygens en Baron d’Holbach boeken en ontwikkelden zij wetenschappelijke theorieën. Ook verbeterden zij hun academische vaardigheden. In deze periode was Universiteit Leiden, dichtbij Denhaag, de favoriete universiteit van vele intellectuelen. De universiteit was internationaal erkend.

Historische figuren

Nederland heeft enkele belangrijke kunstenaars, politici en atleten gegeven aan de wereld.Deze personen hebben gestreden voor belangrijke doelen, het creeren van kunstwerken en fysieke prestaties.

Enkele belangrijke historische figuren van Nederland zijn

 1. Anne Frank: Een schrijfter die vooral bekend staat als een symbool van de vrijheid.
 2. Vincent van Gogh: De beroemste Nederlandste schilder en misschien ook wel van de hele wereld.
 3. Ruud Lubbers: Bekend als de langst zittende Nederlanse premier. Hij zat van 1982 tot en met 1994 aan. Hij stond er ook om bekend als te zijn degene die de Nederlandse economie weer had opgebouwd.Johan Cruyff:
 4. Beroemdste atleet van Nederland: Met deze informatie hebben wij geprobeerd om de Nederlandse geschiedenis in het kort over te brengen aan onze lezers.

Het ontstaan van de Nederlandse Rijksoverheid

Inleiding

Zoals je weet, is Nederland een koninkrijk. Dit koninkrijk heeft veel leiders gekend. Tot nu toe zijn er zeven staatshoofden geweest. In het volgende stukje worden de staatshoofden opgesomd van de laatste naar de eerste, dus van heden terug naar het verleden. De huidige koning van Nederland is Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Hij is de koning sinds 30 april 2013. Voor hem had je koningin Beatrix, Beatrix Wilhelmina Armgard van 30 april 1980 tot 30 april 2013. Juliana,

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina was de koningin voor koningin Beatrix en wel van 4 september 1948 – 30 april 1980. Wilhelmina,
Wilhelmina Helena Pauline Maria was de prinses van Nederland van 23 november 1890- 4 september 1948. Daarvoor had je prins Willem III,
Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van 17 maart 1849- 23 november 1890. Willem II, Willem Frederik George Lodewijk was de prins van Nederland voor prins Willem III en wel van 7 oktober 1840- 17 maart 1849. De eerste koning van Nederland was koning Willem I, Willem Frederik van Oranje-Nassau  16 maart 1815 – 7 oktober 1840. Hier heb je een kort overzicht van de prinsen, prinses, koningen en koninginnen van Nederland sinds 16 maart 1815. Het koninkrijk bestaat al 200 jaar. Wat weet jij nou precies daarover?

Bataafse revolutie

Zoals je weet, begon de Bataafse revoltie in 1795. De Fransen hadden Nederland eerder veroverd. Dit was onder andere onder leiding van Napoleon. Dit kwam aan een einde in 1813. Toen kreeg je het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.

In het begin

In het begin bestond het alleen uit het noordelijk deel van Nederland. Daarna kreeg je dat ook het Zuidelijk deel hiertoe behoorde. België en Nederland samen stonden toen bekend als de réunion intime et complète. Daarna kwam de Belgische revolutie. Dat kwam onder andere door de taalbarière tussen hen. Er waren onenigheden tussen de Belgen en de Nederlanders, waarna er ook voor België onafhankelijkheid volgde.

Wel of geen activiteiten?

Je gaat naar de markt en hoort daar ja de rijksoverheid is 200 jaar. Dat is het onderwerp van de dag op publieke plaatsen. Je gaat naar de winkel en hoort hetzelfde. Nu begin je jezelf ook af te vragen van welke activiteiten zijn er nou precies in verband met het 200 jarig bestaan van de Nederlandse rijksoverheid? Velen merken er maar niets van op. Weer anderen wel.

Activiteiten

Je zult je nou afvragen wat er precies gedaan is in verband met 200 jaar van de Nederlandse rijksoverheid. Een van de dingen was het uitbrengen van een speciale munt. Bij deze gaat het om een €2 munt. Deze munt is namelijk speciaal, omdat het de zeven bovengenoemde leiders van het land erop heeft

 1. Koning Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
 2. Koningin Beatrix; Beatrix Wilhelmina Armgard,
 3. koningin Juliana; Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,
 4. Prinses Wilhelmina; Wilhelmina Helena Pauline Maria,
 5. Prins Willem III; Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,
 6. Prins Willem II; Willem Frederik George Lodewijk
 7. Koning Willem I; Willem Frederik van Oranje-Nassau).

Je zult je wel afvragen, van wie is op zo een idee gekomen? Wie heeft zo iets ontworpen? De architect die dit tot stand bracht is Claudia Linders. Het ontwerp werd gedaaan door Roosje Klap. Piet Hein Donner die de vice president van de Raad van Staten is, is degene die de eerste munt sloeg.  

Slot

Dus je hebt gezien dat Nederland een koninkrijk is. Dat is al 200 jaar zo. Nederland heeft zeven staatshoofden tot nu toe gekend, namelijk:

 1. Koning Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
 2. Koningin Beatrix; Beatrix Wilhelmina Armgard,
 3. Koningin Juliana; Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,
 4. Prinses Wilhelmina; Wilhelmina Helena Pauline Maria,
 5. Prins Willem III; Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,
 6. Prins Willem II; Willem Frederik George Lodewijk
 7. Koning Willem I; Willem Frederik van Oranje-Nassau.

Je zag ook dat er een Bataafse revolutie was. Nederland was veroverd door de Fransen. Uiteindelijk kwam er een einde hieraan in 1813. Later stonden Nederland en België samen bekend als de réunion intime et complète. Je krijgt nu de viering van 200 jaar van de Nederlandse Rijksoverheid. Je ziet ook dat velen er niets van merken. Iets dat heel speciaal gedaan is in verband met het 200 jarig bestaan van de Nederlandse Rijksoverheid is het slaan van munten met een speciaal ontwerp.