5 Belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland

Geschiedenis van Nederland

Hoe goed ken jij de geschiedenis van Nederland? Nederland kent een geschiedenis dat heel erg breed is en gevuld is met merkwaardige gebeurtenissen. Wij van 200jaarkoninkrijk.nl hebben enkele merkwaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland hier voor jou genoteerd.

De geschiedenis van Nederland kunnen we onderverdelen in 5 blokken nm.

 1. Nederlandse Opstand en Onafhankelijkheid van Spanje
 2. De Nederlandse Republiek
 3. De Wereldoorlogen
 4. Naoorlogse Dagen en de Dag van Vandaag
 5. De Nederlandse Gouden Eeuw
 6. Handel
 7. Kunst
 8. Academische prestatie

1.Nederlandse Opstand en Onafhankelijkheid van Spanje

De Zeventien Provinciën werden in 1556 aan koning Filips II overgedragen door Karel V. Enkele jaren daarna werd de hertog van Alba, de bestuurder van Nederland. In deze periode werd er veel religueze druk uitgeoefend op degene die in de provincies woonden om het katholicisme aan te nemen met als gevolg dat de niet -katholieken in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. Een van deze personen was Willem van Oranje. Hij was de grondlegger van de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Opstand.

De oorlog voor de Nederlandse onafhankelijkheid duurde een aantal jaren. In 1579 werd het Verdrag van Utrecht ondertekend wat inhield dat de Zeventien Provinciën steun van elkaar zouden krijgen om zich te verdediging tegen Spanje. In 1581 werd Nederland onafhankelijk van Spanje.

2. De Nederlandse Republiek

Het Verdrag van de Vrede van Münster werd in 1648 ondertekend. Dit hield in dat per die datum de Spaanse kroon de onafhankelijkheid van Nederland erkende. Met de erkenning kwam er ook een eind van de  Dertigjarige en de Tachtigjarige Oorlog. Na de onafhankelijkheid bestond de republiek uit Zeven Verenigde Provinciën nm.: Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Elke provincie werd door 1 persoon vertegenwoordigd in de regering.

Na de onafhankelijkheid kende De Nederlandse Republiek een grote economische groei. Vanwege het falen van het Nederlandse leger werden delen van het grondgebied van  de Republiek in 1672 veroverd door 3 verschillende landen. Dit jaar wordt ook wel het “Rampjaar” genoemd.

3. De Wereldoorlogen

Tijdens de 1ste en 2e Wereldoorlog besloot Nederland geen partij te kiezen. Desondanks werd Nederland vanwege de geografische locatie een aantrekkelijke plek voor spionnen. Tijdens de 2e Wereldoorlog werd Rotterdam gebombadeerd wat maakte dat er niets meer overbleef van de stad. In 1940 werd er een bomaanslag gepleegd op Rotterdam. Hierdoor werd de betrokkenheid van het land bij de 2e Wereldoorlog noodzakelijk. Nederland werd bezet door Duitsland  nadat de koninklijke familie en de overheid naar Engeland vluchtten. In deze periode werden 100.000 Joden naar concentratiekampen. Tussen 1944 en 1945 werd Nederland bevrijdt door de Canadese legertroepen

4. Naoorlogse Dagen en de Dag van Vandaag

Nederland kreeg na de 2e wereldoorlog hulp van de Verenigde Staten om het land weer op te bouwen. Na de oorlog groeide de economie van Nederland. De regering die toen aan de macht was initieerde wetten als burger bescherming en immigratie. Door de immigratie onstond er tolerantere samenleving. Tussen de jaren 60 en  70 werd Nederland een liberaal land omdat enkele sociale doelen zoals legalisatie van abortus, gelijke beloning tussen mannen en vrouwen en drugsgebruik werden geaccepteerd.

5.De Nederlandse Gouden Eeuw

In deze periode bloeide de handel, kunst en de academische ontwikkeling.

6. Handel

De 17e eeuw kan ook gekenmerkt worden als De Nederlandse Gouden Eeuw. In 1548 migreerden vele protestanten naar de noordelijke delen. Deze personen waren ambachtslieden en hadden veel ervaring in de handel. Hierdoor  werd Amsterdam de belangrijkste handelshaven. De grachten en infrastructuur groeiden in rap tempo doordat immigranten uit andere Europese landen naar de Republiek vluchtten. De Nederlanders maakten gebruik van hun grondgebied en koloniën om commerciële goederen te sturen naar andere delen van de wereld.

7. Kunst

In de 17e eeuw was de recht op vrije mensingsuiting groot. De kunstenaars maakten hier gebruik van door verschillende kunstgenres te schilderen. Enkele belangrijke kunstenaars van die periode waren Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer met de beroemde schilderijenDe Nachtwacht” en “Meisje met de parel”.

Academische prestatie

Tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw schreven René Descartes, Christiaan Huygens en Baron d’Holbach boeken en ontwikkelden zij wetenschappelijke theorieën. Ook verbeterden zij hun academische vaardigheden. In deze periode was Universiteit Leiden, dichtbij Denhaag, de favoriete universiteit van vele intellectuelen. De universiteit was internationaal erkend.

Historische figuren

Nederland heeft enkele belangrijke kunstenaars, politici en atleten gegeven aan de wereld.Deze personen hebben gestreden voor belangrijke doelen, het creeren van kunstwerken en fysieke prestaties.

Enkele belangrijke historische figuren van Nederland zijn

 1. Anne Frank: Een schrijfter die vooral bekend staat als een symbool van de vrijheid.
 2. Vincent van Gogh: De beroemste Nederlandste schilder en misschien ook wel van de hele wereld.
 3. Ruud Lubbers: Bekend als de langst zittende Nederlanse premier. Hij zat van 1982 tot en met 1994 aan. Hij stond er ook om bekend als te zijn degene die de Nederlandse economie weer had opgebouwd.Johan Cruyff:
 4. Beroemdste atleet van Nederland: Met deze informatie hebben wij geprobeerd om de Nederlandse geschiedenis in het kort over te brengen aan onze lezers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *