De rol van de tandarts in Nederland

Je zal je wel afvragen wat de rol van een tandarts is. Er zijn vele die het weten, maar ook vele die het niet weten. Het beroep van tandheelkunde betond er sinds de 17e eeuw. De rol van een tandarts kan dan een beetje gaan zijn veranderen. Er zullen zeker wel nieuwe idealen of doelen vastgesteld worden.

Maar voordat er daarvan wordt gesproken zal er eerst een korte beschrijving gegeven worden over wie een tandarts is en wat zo iemand zoal doet.

Een tandarts is iemand die zich bezig houdt met het gebit van de mens. Er zijn daarbij verschillende aspecten aan verbonden. Zo heb je mond- tandverzorging, kaak verzorging en noem verder op.
Heel kort en simpel gezegd is een tandarts iemand die tandheelkundige behandelingen bij patiënten uitvoert.
Iemand die voor je gebit zorgt, het onderhoudt.

Als tandarts is dat de hoofdtaak die je uitvoert, maar heus niet de enige. Er zijn veel verscheidene ander taken die een tandarts moet uitvoeren. Vele die met het gebit te maken hebben, maar ook andere die meer een samenhang dan verband hebben met de hoofdtaak. Een tandarts bezit toch wel een heleboel verantwoordelijkheid.

Wat is de rol nou van een tandarts. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende taken die een tandarts uitvoeren moeten zal. Bij elk van deze taken voeren zij een rol uit.

Hier heb je dan de rol van de tandarts omschreven:

 • Onderzoek

Een tandarts is iemand die onderzoek verricht naar de werking van het gebit. Op basis hiervan kan hij dan uit vinden wat het probleem is en hoe het op te lossen.

 • Opstellen van diagnoses

Daarnaast komt ook het opstellen van diagnoses. Is er een probleem gevonden waarmee de tandarts bekend is dan kan hij diagnoses opstellen.

 • Behandelplannen formuleren

Het gaat hierbij om hoe het probleem het best op te lossen. Er kan niet zomaar aan de slag worden gegaan. Er zal eerst een plan moeten worden opgesteld over hoe en wat om een betere gang van zaken te hebben. En dat doet niemand anders dan de tandarts die bekend staat met het probleem.

 • Behandelen van het gebit

Dit is het meest belangrijk. Niemand komt voor zomaar naar de arts. Zo ook niet bij de tandarts. Je bent er als je pijn hebt of iets niet goed zit. Na het gebit te geanalyseerd te hebben komt de behandeling.

 • Adviseren omtrent gebitsverzorging- en hygiëne

Na de behandeling kan de tandarts jou alleen maar adviseren om voor je gebit te verzorgen. De tandarts heeft zijn werk gedaan door het probleem aan te pakken. Het zal dan verder aan jou als klant moeten liggen om ziektes af te wijken door je aan de preventieve maatregels te houden. De tandarts dan daarbij alleen maar adviseren.

Dit zijn dan in grote lijnen de rol van de tandarts. In grote lijnen is de tandarts er om ziektes en al te vermijden ten aanzien van het gebit. Voor adviezen kun je terecht bij https://phptandartsen.nl/.…

Het ontstaan van de Nederlandse Rijksoverheid

Inleiding

Zoals je weet, is Nederland een koninkrijk. Dit koninkrijk heeft veel leiders gekend. Tot nu toe zijn er zeven staatshoofden geweest. In het volgende stukje worden de staatshoofden opgesomd van de laatste naar de eerste, dus van heden terug naar het verleden. De huidige koning van Nederland is Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Hij is de koning sinds 30 april 2013. Voor hem had je koningin Beatrix, Beatrix Wilhelmina Armgard van 30 april 1980 tot 30 april 2013. Juliana,

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina was de koningin voor koningin Beatrix en wel van 4 september 1948 – 30 april 1980. Wilhelmina,
Wilhelmina Helena Pauline Maria was de prinses van Nederland van 23 november 1890- 4 september 1948. Daarvoor had je prins Willem III,
Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van 17 maart 1849- 23 november 1890. Willem II, Willem Frederik George Lodewijk was de prins van Nederland voor prins Willem III en wel van 7 oktober 1840- 17 maart 1849. De eerste koning van Nederland was koning Willem I, Willem Frederik van Oranje-Nassau  16 maart 1815 – 7 oktober 1840. Hier heb je een kort overzicht van de prinsen, prinses, koningen en koninginnen van Nederland sinds 16 maart 1815. Het koninkrijk bestaat al 200 jaar. Wat weet jij nou precies daarover?

Bataafse revolutie

Zoals je weet, begon de Bataafse revoltie in 1795. De Fransen hadden Nederland eerder veroverd. Dit was onder andere onder leiding van Napoleon. Dit kwam aan een einde in 1813. Toen kreeg je het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.

In het begin

In het begin bestond het alleen uit het noordelijk deel van Nederland. Daarna kreeg je dat ook het Zuidelijk deel hiertoe behoorde. België en Nederland samen stonden toen bekend als de réunion intime et complète. Daarna kwam de Belgische revolutie. Dat kwam onder andere door de taalbarière tussen hen. Er waren onenigheden tussen de Belgen en de Nederlanders, waarna er ook voor België onafhankelijkheid volgde.

Wel of geen activiteiten?

Je gaat naar de markt en hoort daar ja de rijksoverheid is 200 jaar. Dat is het onderwerp van de dag op publieke plaatsen. Je gaat naar de winkel en hoort hetzelfde. Nu begin je jezelf ook af te vragen van welke activiteiten zijn er nou precies in verband met het 200 jarig bestaan van de Nederlandse rijksoverheid? Velen merken er maar niets van op. Weer anderen wel.

Activiteiten

Je zult je nou afvragen wat er precies gedaan is in verband met 200 jaar van de Nederlandse rijksoverheid. Een van de dingen was het uitbrengen van een speciale munt. Bij deze gaat het om een €2 munt. Deze munt is namelijk speciaal, omdat het de zeven bovengenoemde leiders van het land erop heeft

 1. Koning Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
 2. Koningin Beatrix; Beatrix Wilhelmina Armgard,
 3. koningin Juliana; Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,
 4. Prinses Wilhelmina; Wilhelmina Helena Pauline Maria,
 5. Prins Willem III; Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,
 6. Prins Willem II; Willem Frederik George Lodewijk
 7. Koning Willem I; Willem Frederik van Oranje-Nassau).

Je zult je wel afvragen, van wie is op zo een idee gekomen? Wie heeft zo iets ontworpen? De architect die dit tot stand bracht is Claudia Linders. Het ontwerp werd gedaaan door Roosje Klap. Piet Hein Donner die de vice president van de Raad van Staten is, is degene die de eerste munt sloeg.  

Slot

Dus je hebt gezien dat Nederland een koninkrijk is. Dat is al 200 jaar zo. Nederland heeft zeven staatshoofden tot nu toe gekend, namelijk:

 1. Koning Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
 2. Koningin Beatrix; Beatrix Wilhelmina Armgard,
 3. Koningin Juliana; Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,
 4. Prinses Wilhelmina; Wilhelmina Helena Pauline Maria,
 5. Prins Willem III; Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,
 6. Prins Willem II; Willem Frederik George Lodewijk
 7. Koning Willem I; Willem Frederik van Oranje-Nassau.

Je zag ook dat er een Bataafse revolutie was. Nederland was veroverd door de Fransen. Uiteindelijk kwam er een einde hieraan in 1813. Later stonden Nederland en België samen bekend als de réunion intime et complète. Je krijgt nu de viering van 200 jaar van de Nederlandse Rijksoverheid. Je ziet ook dat velen er niets van merken. Iets dat heel speciaal gedaan is in verband met het 200 jarig bestaan van de Nederlandse Rijksoverheid is het slaan van munten met een speciaal ontwerp.